"utan avseende" English translation

SV

"utan avseende" in English

See the example sentences for the use of "utan avseende" in context.

Similar translations for "utan avseende" in English

utan adverb
English
utan conjunction
English
utan preposition
avseende noun
avseende adjective

Context sentences for "utan avseende" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet verkade också som att garantin om uppgifternas kvalitet lämnats utan avseende.
It also seemed to us that they had not included a guarantee of the quality of data.
SwedishDetta är inte längre en katastrof enbart i mänskligt avseende utan också i ekonomiskt avseende.
This is no longer merely a disaster in human terms, but also in economic terms.
SwedishJag har lämnat kommentarer, ändringsförslag som talar om krig utan avseende.
I have ignored the comments, the amendments that talk about war.
SwedishAnmärkningarna från den nederländske utrikesministern kan inte lämnas utan avseende.
The remarks by the Dutch Foreign Minister cannot be ignored.
SwedishDessa olika bedömningar kan inte lämnas utan avseende, herr kommissionär.
These different assessments cannot be ignored, Commissioner.
Swedish(Blandade reaktioner.) utan med avseende på vad Hallam tar upp.
(Mixed reactions ) but with regard to the point raised by Mr Hallam.
SwedishKongressen gav sitt samtycke till detta och Europa lämnade det i stort sett utan avseende.
Congress approved this and Europe largely ignored it.
SwedishDetta är inte längre en katastrof enbart i mänskligt avseende utan också i ekonomiskt avseende.
Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, a time bomb is ticking on Earth, and its name is Aids.
SwedishOm de gör detta är de verkningslösa och lämnas utan avseende.
If they do, they are invalid and should be disregarded.
SwedishTillåter ni mig att uttrycka, inte kritik, utan en viss förvåning avseende den oangripbara rättsliga grunden.
Please allow me to express, not a criticism, but surprise in relation to the unassailable legal basis.
SwedishTyvärr lämnade rådet parlamentets negativa röst utan avseende och godkände den andra, slovakiska, kandidaten.
The Council unfortunately ignored Parliament’s negative vote and approved the other, Slovakian, candidate.
SwedishDeras mål är att uppnå maximal lönsamhet utan att fästa något avseende vid de sociala eller miljömässiga följderna.
Their aim is to achieve maximum profitability, without worrying about the social or environmental consequences.
SwedishVi stöder i detta avseende utan förbehåll alla ansträngningar från säkerhetsrådet och Förenta nationernas generalsekreterare.
We unreservedly support all the efforts on the part of the Security Council and the UN Secretary-General.
SwedishDen risk som gemenskapen löper genom att inte gripa sig an omfattande strukturreformer är alltför stor för att lämnas utan avseende.
The risk to the Community of not tackling substantial structural reforms is too great to be ignored.
SwedishVi måste fortsätta med öppenhet och klarhet, kriterier som alla begär men som alltför ofta lämnas utan avseende.
We need to proceed with transparency and clarity, criteria that are demanded by everyone but then all too often ignored.
SwedishOm hela Turkiet integrerades skulle Europa förändras, inte bara geografiskt utan även med avseende på själva dess karaktär.
An example of this is the opinion of Parliament’ s Committee on Industry, External Trade, Research and Energy.
SwedishJag skulle emellertid vilja ta upp ett antal saker som hittills har lämnats utan avseende, särskilt av kommissionen.
However, I should like to raise a number of concerns that have not yet been addressed, in particular by the Commission.
SwedishNej, de lämnas utan avseende i ändringsförslagen.
SwedishVi måste ta itu med frågan om en europeisk åklagarmyndighet, och detta utan undanflykter med avseende på ändringar av fördraget.
We must address the issue of a European State Prosecutor, and do it without excuses about amendments to the Treaty.
SwedishOm hela Turkiet integrerades skulle Europa förändras, inte bara geografiskt utan även med avseende på själva dess karaktär.
By integrating the whole of Turkey, Europe would be changing not only its geographical dimensions but also its very nature.

Other dictionary words

Swedish
  • utan avseende

Moreover, bab.la provides the Vietnamese-English dictionary for more translations.