"ute på hal is" English translation

SV

"ute på hal is" in English

SV

ute på hal is [idiom]

volume_up
1. figurative
ute på hal is
Vi är ute hal is här. Vår kollega Nigel Farage skulle bli överförtjust!
We are on a slippery slope here; our fellow Member Mr Farage would be delighted!
Om man inte är noga med att göra denna åtskillnad, anser jag att man verkligen är ute hal is.
Once you blur that distinction, it seems to me that you are on a very slippery slope indeed.

Similar translations for "ute på hal is" in English

ute adjective
ute adverb
ute- adjective
English
adjective
English
adverb
English
preposition
hal adjective
is noun
English
is- adjective
English
hål noun
häl noun
English

Context sentences for "ute på hal is" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishEnligt min mening erbjuder inte förslaget om uppgiftsskydd det avsedda skyddet, och rådet är ute hal is när det vill utvidga rambeslutet.
In my opinion, the proposal on data protection fails to offer the intended protection, and the Council is on thin ice with its extension of the framework decision.
Swedish. - (FI) Det är förståeligt att EU försöker ställa sig in hos medborgarna inför valet, men denna gång är kommissionen ute hal is.
in writing. - (FI) It is understandable that the EU should try to make goodwill gestures towards its citizens prior to the elections, but this time the Commission is treading on thin ice.
Other dictionary words