"utmåla" English translation

SV

"utmåla" in English

SV utmåla
volume_up
{verb}

1. art

utmåla
Låt oss därför inte utmåla kommissionen som en institution som vill göra saker den inte har någon som helst avsikt att göra.
Therefore, please, let us not depict the Commission as an institution which sets out to do things that in reality it has no intention of doing.
utmåla
Min partigrupp kommer inte att delta i försöken att utmåla Prodi-kommissionen som oduglig.
My Group will not be party to efforts to paint the Prodi Commission as a lame duck.
utmåla
De saknar tydligen inte finansiella medel för att driva stora kampanjer och utmåla en stor majoritet som ett gäng miljöfundamentalister.
Apparently, it does not lack the necessary financial resources to set up big campaigns and to portray a large majority of this Parliament as a bunch of eco-fundamentalists.
Robert McCartney befann sig på fel plats vid fel tidpunkt, men det handlade inte om något smärre bråk i baren, som vissa skamligt nog har försökt utmåla det som.
Robert McCartney was in the wrong place at the wrong time but this was no minor bar room brawl, as some have disgracefully attempted to portray it.

Synonyms (Swedish) for "utmåla":

utmåla
Swedish

Context sentences for "utmåla" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDe försöker med andra ord att utmåla sig själva som offren.
In other words, they are attempting to make themselves out to be the victims.
SwedishDet kan till och med vara frestande att utmåla kommissionen som en skurk.
It might even be tempting to make the Commission the bad guy.
SwedishMen sedan fortsätter resolutionen med att utmåla EU som ett alternativ eller en motvikt till sådan totalitarism.
But it then goes on to posit the European Union as an alternative or antidote to such totalitarianism.
SwedishMan försökte länge utmåla detta som ett positivt steg i den så kallade " kritiska dialogen" som aldrig har resulterat i något.
For a long time attempts were made to propagate this as a positive step during the 'so-called' critical dialogue which never amounted to anything.
SwedishOrdförandeskapet lade sig till med en oförskämd arrogans i konventet, och det kom att utmåla sig som unionens virtuella ordförande.
You have interfered, with insolent arrogance, in the work of the Convention, going so far as to style yourself virtual president of the Union.
SwedishMan försökte länge utmåla detta som ett positivt steg i den så kallade " kritiska dialogen " som aldrig har resulterat i något.
For a long time attempts were made to propagate this as a positive step during the'so-called ' critical dialogue which never amounted to anything.
SwedishDe föredrar att vädja till de populistiska och främlingsfientliga tendenserna inom väljarkåren genom att utmåla invandrare som samhällets främsta problem.
We would prefer to see the same determination, the same effort, devoted to fighting unemployment, inequality and poverty in the EU.
SwedishDe föredrar att vädja till de populistiska och främlingsfientliga tendenserna inom väljarkåren genom att utmåla invandrare som samhällets främsta problem.
They prefer to pander to the electorate’s populist and xenophobic tendencies by describing immigrants as our societies’ number one problem.
SwedishVi får inte gå i den fälla som extremisterna och terroristerna har gillrat, utan måste stå emot försöken att utmåla religionen som orsak till splittring.
We must not fall into the trap that extremists and terrorists are laying for us: we must resist the manipulation of religion into a source of division.