"utsaga" English translation

SV

"utsaga" in English

volume_up
utsaga {comm. gen.}
EN

SV utsaga
volume_up
{common gender}

utsaga (also: uttalande, utlåtande)
volume_up
dictum {noun}

Synonyms (Swedish) for "utsaga":

utsaga
Swedish

Context sentences for "utsaga" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishMen i era utläggningar har jag inte funnit någon klar utsaga om hormoner.
But I found that he did not utter a single plain word on the subject of hormones in his statement.
SwedishDet saknas en entydig utsaga om att behandlingen av fallet i januari 1994 var lagstridig.
There is no clear statement that the way in which the case was handled after January 1994 was illegal.
SwedishI parlamentets fullständiga förhandlingsreferat saknas er utsaga att ”inga ändringsförslag lämnades in”.
In Parliament's verbatim report it fails to register your statement that 'no amendments were submitted'.
SwedishDet är en klar och entydig utsaga, och den kommer vi så att säga alltid att bära med oss i våra hjärtan.
The statement is clear and unequivocal, and it is as such that we will always, to some extent, keep it in mind.
SwedishDärför bör vi alltså i dag komma med en klar utsaga.
So we should make a clear statement now.
SwedishExperternas utsaga bekräftade vår oro.
The experts' statements confirmed our concerns.
SwedishExperternas utsaga bekräftade vår oro.
The experts'statements confirmed our concerns.
SwedishKommissionären måste reda ut detta och tala om för oss vilket som stämmer, om det är hans tidigare utsaga eller den som han uttalade just nu.
The Commissioner must clarify the situation and say which is true: his previous statement or the one he has just made.
SwedishI parlamentet sitter företrädare för det politiska partiet Sinn Féin, som enligt egen utsaga har ett särskilt förhållande till IRA, och vi hänvisar därför till dem.
A clinical clean-up operation – which took some time, I might add – was then ordered by local IRA leaders.
SwedishI parlamentet sitter företrädare för det politiska partiet Sinn Féin, som enligt egen utsaga har ett särskilt förhållande till IRA, och vi hänvisar därför till dem.
In this House, we have representatives from the political party Sinn Féin who, by their own admission, have a special relationship with the IRA and that is why we refer to them.
SwedishJag vill därför ha följande fört till protokollet: Det finns ingenting att ta tillbaka av min utsaga att extremhögern missbrukar denna församling för sina hetstirader.
I should like to state the following for the record: I have nothing to take back as regards my statement that the extreme right is abusing this House for rabble-rousing purposes.
SwedishEn medlemsstat skall behandla mened eller ovarsam utsaga som ett vittne eller en sakkunnig gjort sig skyldig till, som om motsvarande brott begåtts inför nationell domstol i tvistemål.
A Member State shall treat any violation of an oath by a witness or expert in the same manner as if the offence had been committed before one of its courts with jurisdiction in civil proceedings.