"utställning" English translation

SV

"utställning" in English

volume_up
utställning {comm. gen.}

SV utställning
volume_up
{common gender}

utställning (also: uppvisande)
Detta var temat för en utställning vi gjorde i ordning förra veckan i parlamentet.
This was the theme of an exhibition we mounted last week in this House.
Han sade detta i januari 1999 när han invigde en utställning om europeiska minoriteter.
He said that in January 1999 when opening an exhibition devoted to European minorities.
Det kommer att anordnas en utställning med detta tema i Bryssel.
There is going to be an exhibition on this subject in Brussels.
utställning (also: prov, bildskärm, uppvisande, uppvisning)
Guvernör Schwarzenegger och hans fru Maria stannade och diskuterade utställningen.
Governor Schwarzenegger and his wife Maria stopped by to discuss the display.
Denna typ av utställningar förekommer redan på de stora bilsalongerna till allmän belåtenhet.
This display method is already used in car showrooms and has proved universally satisfactory.
Falconer, utställningarna faller inom kvestorskollegiets ansvarsområde, till vilket jag skall vidarebefordra frågan omedelbart.
Mr Falconer, it is the Quaestors ' responsibility to authorize displays, and I shall convey your request to them immediately.
utställning (also: expo, exposition)
volume_up
expo {noun} [abbr.] (exposition)
När det gäller denna utställning finns det som budgetutskottet har skrivit en del rent budgetmässiga aspekter.
As far as this particular Expo is concerned, there are some purely budgetary issues to bear in mind, as the Committee on Budgets has pointed out.
Vi i Gruppen De gröna har därför en kritiskt positiv syn på utställningen i Hannover.
The Green Group in the European Parliament therefore maintains a 'constructively critical ' attitude towards the Hanover Expo.
Utställningen i Hannover kommer liksom alla andra utställningar att ha en mycket stor betydelse, om man ger den dess rätta innebörd, vilket Hoppenstedt också underströk.
Like any exhibition, the Expo in Hanover will be very important if it is used for the right purpose, as Mr Hoppenstedt underlined.
utställning (also: framställning, genomgång)
utställning (also: försök, företag, historia, show)
volume_up
show {noun}
Resultatet av hälsoprojektet visas i form av en utställning i Galleri Aurora.
The results of the Health Project are shown in a form of an exhibition in Gallery Aurora.
I november förra året visade jag vad Polen gjorde i detta hänseende genom en utställning med titeln Polish aid to the world.
Last November I showed what Poland was doing in this respect through an exhibition entitled Polish aid to the world.
Ombord fanns en utställning om Europas monetära historia.
Mr President, last week the 'Euroboat' was moored at the Westerkade in Rotterdam, showing an exhibition on the monetary history of Europe.

Synonyms (Swedish) for "utställning":

utställning

Context sentences for "utställning" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishI januari såg jag en utställning med Fernando Boteros tavlor på "UC Berkeley" biblioteket.
In January I saw an exhibit of Fernando Botero's paintings at the UC Berkeley library.
SwedishJag anser att detta är kontroversiellt på ett helt annat sätt än Maciej Marian Giertychs utställning.
I believe, however, that there are two points that we must bear in mind.
SwedishFör en vecka sedan besökte jag en liten utställning här i parlamentet som jag blev starkt påverkad av.
Is this all that remains of the much-vaunted European solidarity we heard about before the accession referendums in our countries?
SwedishDet bör också göras en ordentlig utvärdering av denna typ av utställning, så att vi kan lära för framtiden och kommande evenemang.
In parallel, however, we need a thorough evaluation of exhibitions of this kind. Lessons can then be learnt for future occasions.
SwedishDetta är ett område som vi behöver granska eftersom det var klagomål i förmiddags om en utställning som för närvarande håller på i parlamentet.
This is an area that we need to look at as there were complaints this morning about exhibitions currently going on in Parliament.
SwedishVid en utställning som hölls i parlamentet i Bryssel med anledning av Solidaritets 25-årsjubileum skändades en bild av den heliga modern av Częstochowa.
Mr President, for the second time in the past six months, I should like to protest to the House at the insulting of Catholics.
SwedishJag vill påpeka att det i byggnaden också finns en anti-REACH-utställning med en bild där kommissionens ordförande förgiftar ett barn.
I support many of the guidelines on environmental policy that Europe has been pursuing, reflected in both the report and the Commission communication.
SwedishDetta är kulmen på ett initiativ som togs av de slovaker som bestämde sig för att anordna en utställning om Tatras i Strasbourg.
We must therefore provide ourselves with the resources needed to meet those challenges, whilst safeguarding ongoing development programmes and of course without jeopardising our other priorities.
SwedishI går kom presidenten av Azad Kashmir till parlamentet för att öppna en utställning i samband med inledningen av veckan för EU och Kashmir, vilket var första gången som någonting sådant sker.
The previous paragraph, number 48, makes clear that the largest functioning democracy in the world is India, a country that I much admire.
SwedishBuilding Blocks är ett utställningskoncept där barns visioner ligger till grund för ny arkitektur, en utställning som utmanar våra invanda mönster och inspirerar till nytänkande.
Building Blocks is a result of a collaboration between an architect and a client, but in this case the clients are children between 5 and 16 years old.