"världs-" English translation

SV

"världs-" in English

volume_up
värld {comm. gen.}

SV världs-
volume_up
{adjective}

världs- (also: hel, global, världsomspännande)
volume_up
global {adj.}
Man måste lita på att en höjning av utbildningsnivån och ökandet av läskunnigheten är bäst för världshandeln.
We must trust in the notion that raising standards of education and the literacy rate is the best thing global trade can hope for.
Men vi anser också att ett sådant viktigt betänkande från utskottet för utrikesfrågor om en världsmakt som Kina behöver granskas och diskuteras i detalj på nytt.
However, we are of the opinion that such an important report from the Committee on Foreign Affairs concerning a global power like China needs to be re-examined and re-discussed in detail.
Betänkandet betyder också att man anser att EU skall ha rätten att uppträda som en sorts " världspolis " och efter eget gottfinnande militärt intervenera i andra länders angelägenheter.
The report also represents the view that the EU should be entitled to act as a kind of " global police force ' and intervene militarily in other countries ' affairs as it sees fit.

Context sentences for "världs-" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishFrån Louis Vuitton till Hermès och Gucci: denna världs mäktiga har avgjort tillräckligt!
Those in positions of power, like Louis Vuitton, Hermès and Gucci have had enough!