"vara igång" English translation

SV

"vara igång" in English

SV vara igång
volume_up
{verb}

vara igång (also: leda, verka, arbeta, fungera)
vara igång (also: pågå, börja, fullfölja, fortsätta)
vara igång (also: fly, tappa, droppa, vara)
Det är ett självklart sätt att organisera det hela och vi hoppas att det snart skall vara igång igen.
It is an obvious way to organise it and we hope to see it up and running again soon.
Det är bara i Saarland som programmet redan ska vara igång.
the programme is running properly only in the Saarland.
På webbplatsen kommer det även att finns en direkt länk till webbplatsen för möjligheter till lärande som kommer att vara igång 2003.
It will also provide a direct link to the learning opportunities website which will be up and running in 2003.
vara igång (also: vara uppe)
Det är ett självklart sätt att organisera det hela och vi hoppas att det snart skall vara igång igen.
It is an obvious way to organise it and we hope to see it up and running again soon.
På webbplatsen kommer det även att finns en direkt länk till webbplatsen för möjligheter till lärande som kommer att vara igång 2003.
It will also provide a direct link to the learning opportunities website which will be up and running in 2003.
De åtgärder som måste vidtas som en del av den marina strategin kommer att vara igång från och med 2018 enligt den föreslagna tidsplanen.
The measures that must be taken as part of the Marine Strategy will be up and running by 2018 according to the proposed timetable.

Similar translations for "vara igång" in English

vara noun
vara verb
igång adjective
våra pronoun
English

Context sentences for "vara igång" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishTack vare detta avtal i första behandlingen kommer fonden att vara igång från den 1 januari.
Thanks to this agreement at first reading, this Fund will be operational as from 1 January.
SwedishDet bör därför vara möjligt att sätta igång en samarbetsprocess för att skapa fred och stabilitet.
It should be possible, therefore, to launch a process of cooperation to ensure peace and stability.
SwedishUtmaningen måste vara att sätta igång projekten så snart som möjligt, och inte att minska antalet projekt.
Nonetheless, I cannot accept the restrictive interpretation of the so-called Quick Start List.
SwedishDet är bara i Saarland som programmet redan ska vara igång.
the programme is running properly only in the Saarland.
SwedishUtmaningen måste vara att sätta igång projekten så snart som möjligt, och inte att minska antalet projekt.
The challenge ought to be getting the projects under way at the earliest opportunity, not cutting the number of projects.
SwedishÅtminstone två faktorer verkar vara igång.
At least two factors seem to be at work.
SwedishFör det första måste vår centrala prioritering vara att åter få igång den ekonomiska tillväxten och att skapa långsiktig konkurrenskraft.
First, our central priority must be restarting economic growth and building long-term competitiveness.
SwedishDetta globala program kan vara igång i slutet av nästa år, när Kalejdoskop- och Ariane-programmen avslutas.
This framework-programme will be able to be operational at the end of next year, which is when the Kaleidoscope and Ariane programmes come to an end.
SwedishDet första målet för EU-delegationen till Pyongyang måste därför vara att få igång samtalen med FN och inte i första hand med Förenta staterna.
The first objective of the EU delegation to Pyongyang must therefore be to bring about discussions with the UN rather than the US.