"varv" English translation


Did you mean: värv
SV

"varv" in English

SV varv
volume_up
{neuter}

1. general

varv (also: område, rutt, kedja, krets)
Om de är det så kör de visslande förbi oss på Gud vet vilket varv för att uttrycka det i sporttermer.
If there is, the Americans come whistling past one lap of the circuit ahead of us whatever the event, to use a sports image.
varv (also: hamn, brygga, syra, stubbsvans)
volume_up
dock {noun}
varv (also: hamn, kaj)
volume_up
docks {noun}
varv (also: skeppsvarv)
I 25 år har sju gamla atomubåtar fått ligga kvar i vattnet på varvet i Rosyth, Skottland, Storbritannien.
For 25 years, seven old nuclear submarines have been left afloat in Rosyth Dockyard, Scotland, UK.
Idag står Maltas varv inför sin största prövning någonsin.
Today Malta's dockyards are facing their greatest test.
Dessa varv har inte bara skapat utkomstmöjligheter för sig själva, utan också för Maltas industri och för välutbildade hantverkare.
These dockyards have been continuously providing not only for themselves, but also for Maltese industry, highly trained tradesmen.
varv
volume_up
rev {noun} [coll.] (revolution)
varv (also: tur, kretslopp, klot, parti)
volume_up
round {noun}
Detta har kommit varvet runt till att handla om att alla nakna pachydermerna har förfäder som levt i vattenmiljöer.
This has come 'round to be that all those naked pachyderms have aquatic ancestors.
Produktionen av gödningsmedel har gått ner med 60 procent, vilket innebär att mindre mat produceras och så går den onda cirkeln ett varv till.
Fertilizer production is down by 60 %, which means that less food is produced and round the vicious circle goes again.
Det är dessutom ett stort problem att alla europeiska utrikesministrar för närvarande känner behov av att springa ett varv runt Tahrirtorget med sitt lands flagga.
In addition, it is a major problem that every European foreign minister currently feels the need to run once round Tahrir Square carrying his or her national flag.
varv (also: ankarplats)
volume_up
tier {noun}

2. fashion & clothing: "i stickning"

varv
volume_up
course {noun} (in knitting)
Då skulle naturligtvis några varv falla bort, fastän de gör sig mycket bättre gällande än de andra i konkurrensen.
Then of course some shipyards would drop out although they are much more competitive than others.

3. sports

varv
volume_up
lap {noun}
Om de är det så kör de visslande förbi oss på Gud vet vilket varv för att uttrycka det i sporttermer.
If there is, the Americans come whistling past one lap of the circuit ahead of us whatever the event, to use a sports image.

4. geology

varv
volume_up
varve {noun}

Synonyms (Swedish) for "varv":

varv

Context sentences for "varv" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVi har förlorat varv, men de livsdugliga har överlevt och de är konkurrenskraftiga.
We have lost some, but the sturdier ones have remained, and they are competitive.
SwedishDe vill hellre ha stöd med att bygga upp sina lokala varv och fiskeflottor.
They would rather have help developing their local shipyards and fishing fleets.
SwedishJag vet att vi så här pass nära valtider drabbas av valfeber och går upp i varv.
I know that near election time we suffer from election fever and our temperatures go up.
SwedishDe vill hellre ha stöd med att bygga upp sina lokala varv och sina fiskeflottor.
They would rather have assistance in building up their local shipyards and fishing fleets.
SwedishVi har en hamn, ett varv, redare, fiskare och en sjöfartsförvaltning.
We have a port, a shipyard, shipowners, fishermen and a maritime administration.
SwedishNu är framtiden hotad för Ferguson’s – ett av de få varv som finns kvar.
Now Ferguson’s – one of the few remaining yards – sees its future threatened.
SwedishI delegationen ingår företrädare från varv i Gdańsk, Gdynia och Szczecin.
The delegation includes representatives of the Gdańsk, Gdynia and Szczecin shipyards.
SwedishEtt flertal varv har stängts, och man har tvingats minska kapaciteten för fartygsbyggnad.
Many shipyards were closed and the shipbuilding capacity had to be reduced.
SwedishEuropeiska varv kan inte konkurrera med nedmonteringsanläggningarna i Sydasien.
The European shipyards are not in a position to compete with the breaking yards of South Asia.
SwedishNästa punkt är kommissionens uttalande om reformprogrammet för polska varv.
The next item is the Commission statement on the reform programme of the Polish shipyards.
SwedishDet är inte mycket kvar av det stolta varv där ”Solidaritet” föddes.
Little remains of the proud shipyard that was the birthplace of 'Solidarity'.
Swedish2004 började kommissionen utreda omstruktureringsstöden till polska varv.
In 2004, the Commission started investigating restructuring aid for the Polish shipyards.
SwedishVi kämpar för fiskerinäringen, men har bara ett litet varv kvar.
We are fighting for our fishing industry and have just one small shipyard left.
SwedishBakgrunden är densamma, nämligen dumpningspriser i koreanska varv.
The background remains the same - dumping prices in the Korean shipyards.
SwedishNu är framtiden hotad för Ferguson ’ s – ett av de få varv som finns kvar.
That industry has been in serious decline for the last 30 years.
SwedishInte ens under den perioden fungerade verksamheten ordentligt jämfört med andra varv.
Even during that period things were not working properly in a way comparable to the other shipyards.
SwedishDanmark är ett av de länder, där sunda och konkurrenskraftiga varv kommer att bli hårt drabbade.
Denmark is one of those countries in which healthy, competent shipyards will be hard hit.
SwedishVad jag tänker på är att vi skall undvika att ge möjlighet till stöd för varv i regionalområden.
I am concerned about the need to prevent shipyards from gaining aid through regional areas.
SwedishFöljden är att bra, effektiva varv straffas, medan dåliga varv får extra pengar.
This leads to sound, efficient yards being punished, whilst inefficient ones are given an injection of money.
SwedishEkonomin går ner i varv - brist på bränsle betyder energiavbrott.
The economy is winding down - lack of fuel means energy blackouts.