"vetenskapsman" English translation

SV

"vetenskapsman" in English

SV vetenskapsman
volume_up
{common gender}

vetenskapsman (also: forskare, naturvetenskapsman)
Här är en sådan frustrerad vetenskapsman, Moshe Pritsker, grundaren av Jove.
Here's one such frustrated scientist, Moshe Pritsker, the founder of Jove.
Jag skrev min bok, "Our Final Century", som en vetenskapsman, bara som en vetenskapsman i allmänhet.
I wrote my book, "Our Final Century," as a scientist, just a general scientist.
En annan vetenskapsman med väldigt stora idéer, biologins superstjärna, är Charles Darwin.
Another scientist with very big ideas, the superstar of biology, is Charles Darwin.
vetenskapsman
Vem tillskriver dagens vetenskapsmän och forskare nödvändigtvis demoniska projekt?
Who is attributing to today's scientists and researchers these projects that are bound to be diabolical?
Det är ett dilemma som forskare, vetenskapsmän och uppfinnare ställs inför i Europeiska unionen.
That is the dilemma facing researchers, scientists and inventors in the European Union.
Internet växer med en svindlande hastighet och används inte längre bara av vetenskapsmän och forskare.
The Internet is growing at a rapid pace and is no longer just used by scientists and researchers.
vetenskapsman (also: forskare, lärd person)

Synonyms (Swedish) for "vetenskapsman":

vetenskapsman
Swedish

Context sentences for "vetenskapsman" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishNaturligtvis kan en europeisk forskare, vetenskapsman eller uppfinnare söka patent i USA på de vetenskapliga idéer han har tagit fram och publicerat.
European researchers, scientists and inventors can naturally apply in the United States for patents on what they have developed, on the scientific ideas they have publicised.
SwedishDistriktets vetenskapsman konstaterade: Ja, underlaget är fast! Vetenskapsmannen i den kommun som avvisade detta konstaterade: Ja, underlaget är lika fast som ett badkar utan propp!
The assessment of the district scientists was that the subsoil was watertight, while the local authority scientists maintained that the subsoil was as watertight as a bathtub without a plug!