"vila över" English translation

SV

"vila över" in English

SV vila över
volume_up
{verb}

vila över (also: fundera, klura, älta, grubbla)

Similar translations for "vila över" in English

vila noun
vila verb
över adjective
English
över adverb
över preposition
över- adjective
över-
English
over noun
English

Context sentences for "vila över" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishTraditionella seder, som att gräva i trädgården på hösten och låta den vila över vintern är numera föråldrade.
Traditional practices, like digging your garden in the autumn and leaving it over winter, are now a no-no.
SwedishDet tycks vila en förbannelse över honom.
It's as if he's cursed to pay a penance.
SwedishSnart kommer därför en trängande skyldighet att vila tungt över oss enligt internationell rätt: skyldigheten att vara ohörsamma.
Soon, therefore, we shall have a pressing duty incumbent on us under international law: the duty of disobedience.
SwedishDet är min uppriktiga önskan att Guds välsignelse må vila över det landets ledare och dess invånare för det nya året.
It is my heartfelt wish that the blessing of the Lord may rest upon that country’s leaders and its inhabitants for the New Year.