"I vissa" translation into German

SV

"I vissa" in German

See the example sentences for the use of "I vissa" in context.

Similar translations for "I vissa" in German

i preposition
vissa adjective
German
vissa pronoun
German

Context sentences for "I vissa" in German

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishJag kan konstatera att den fördelningen inte är helt i balans på vissa punkter.
Ich stelle fest, diese Verteilung ist in einigen Punkten nicht ganz ausgewogen.
SwedishI vissa fall stödjer e-postleverantörerna inte de rekommenderade inställningarna.
In einigen Fällen unterstützen Mail-Provider nicht die empfohlenen Einstellungen.
SwedishI direktivet föreskrevs emellertid vissa avvikelser, begränsningar och undantag.
Sie enthält jedoch eine Reihe von Abweichungen, Einschränkungen und Ausnahmen.
SwedishDet gäller särskilt TV-standardena som förekommer i vissa av ändringsförslagen.
Das gilt insbesondere für die Fernsehstandards in bestimmten Änderungsanträgen.
SwedishDet är riktigt att vi inte känner till ödet för vissa journalister i Ukraina.
Bekanntlich wissen wir nichts vom Schicksal einiger Journalisten in der Ukraine.
SwedishDet gäller även behandlingen i en del fall av flyktingar i vissa unionsländer.
Das gilt auch für manche Behandlung von Flüchtlingen in manchen Unionsländern.
SwedishJag är lite mer optimistisk i fråga om detta än vissa talare i den här debatten.
Ich bin in dieser Hinsicht etwas optimistischer als einige Redner in dieser Debatte.
SwedishI andra områden omlokaliserades vissa företag till regioner med lägre löner.
In anderen Bereichen sind einige Unternehmen in Niedriglohnregionen abgewandert.
SwedishMan kan dock ge prov på en något större flexibilitet i fråga om vissa aspekter.
Doch bei einigen Aspekten könnte man sicher etwas Flexibilität unter Beweis stellen.
SwedishDen plats som identifieras automatiskt kan i vissa områden vara mindre exakt.
Wir arbeiten kontinuierlich an der Verbesserung der Standorterkennungstechnologie.
SwedishDet rapporterades faktiskt i stor omfattning i vissa franska tidningar i går.
So wurde gestern in einigen französischen Zeitungen ausführlich darüber berichtet.
SwedishUppmärksamhet har nyligen riktats mot vissa regioner i Moçambique, i Östafrika.
In letzter Zeit gerieten bestimmte Regionen von Mosambik in Ostafrika ins Blickfeld.
SwedishDet har redan varit problem, det är sant, i samband med vissa idrottsliga evenemang.
Es gab zwar bereits Probleme im Zusammenhang mit gewissen Sportveranstaltungen.
SwedishDet finns emellertid vissa inslag i betänkandet som vi starkt motsätter oss.
Allerdings enthält der Bericht auch einige Aspekte, die wir entschieden ablehnen.
SwedishFör vissa, även i Europa, är Kuba paradiset, men för andra är det helvetet.
Für manche, auch in Europa, ist Kuba ein Paradies, für andere dagegen die Hölle.
SwedishMedina Ortega hänvisade till vissa skandaler i det land som han bäst känner till.
Herr Medina Ortega hat auf einige Skandale in seinem Heimatland hingewiesen.
SwedishAllmänhetens deltagande i utarbetandet av vissa planer och program avseende miljön
Beteiligung der Öffentlichkeit bei der Ausarbeitung umweltbezogener Programme
SwedishI vissa EMU-länder är kostnaderna två gånger så stora som bruttonationalprodukten.
In einigen EWU-Ländern sind die Kosten doppelt so hoch wie das Bruttoinlandsprodukt.
SwedishI vissa klienter är däremot standardinställningen att alla meddelanden hämtas.
Einige Clients laden jedoch standardmäßig Ihre gesamten E-Mail-Nachrichten herunter.
SwedishHan har kanske inte varit så hård som han i vissa andra sammanhang brukar kunna vara.
Hier war er nicht so rigoros wie er in anderem Zusammenhang durchaus sein kann.

Other dictionary words

Swedish
  • I vissa

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-French dictionary.