"กกนอน" English translation

TH

"กกนอน" in English

กกนอน [koknon] {vb}

TH กกนอน [koknon] {verb}