"กำลังแรง" English translation

TH

"กำลังแรง" in English

กำลังแรง [kamlang raeng] {noun}

TH กำลังแรง [kamlang raeng] {noun}