"ติดกาว" English translation

TH

"ติดกาว" in English

ติดกาว [tit kao] {noun}
ติดกาว [tit kao] {vb}

TH ติดกาว [tit kao] {noun}