"บริบาล" English translation

TH

"บริบาล" in English

บริบาล [boriban] {noun}
บริบาล [boriban] {vb}