"บังคับให้ออกไป" English translation

TH

"บังคับให้ออกไป" in English

TH บังคับให้ออกไป {verb}

บังคับให้ออกไป (also: หัวดื้อ)