"บังเกิด" English translation

TH

"บังเกิด" in English

บังเกิด [bangkoet] {vb}
TH

บังเกิด [bangkoet] {verb}

2. medicine
บังเกิด