"บังเกิด" English translation

TH

"บังเกิด" in English

บังเกิด [bangkoet] {vb}

TH บังเกิด [bangkoet] {verb}

1. general

บังเกิด (also: คิดฝัน, คิด, กกนอน)

2. medicine

บังเกิด

3. formal