"บัญชีค่าจ้าง" English translation

TH

"บัญชีค่าจ้าง" in English

บัญชีค่าจ้าง [banchi khajang] {noun}
EN

TH บัญชีค่าจ้าง [banchi khajang] {noun}

บัญชีค่าจ้าง (also: บัญชีเงินเดือน, เงินเดือน)