"ยอดเยี่ยม" English translation

TH

"ยอดเยี่ยม" in English

TH ยอดเยี่ยม {adjective}