"รู้เรื่องราว" English translation

TH

"รู้เรื่องราว" in English

EN
TH

รู้เรื่องราว [ru reuang rao] {verb}