"รู้ไหม" English translation

TH

"รู้ไหม" in English

รู้ไหม [ru mai] {interj.}
TH

รู้ไหม [ru mai] {interjection}

รู้ไหม (also: ลองฟัง)
รู้ไหม