"ร่มโพธิ์ร่มไทร" English translation

TH

"ร่มโพธิ์ร่มไทร" in English

TH ร่มโพธิ์ร่มไทร [romphoromsai] {noun}

1. respectful

ร่มโพธิ์ร่มไทร (also: จักระ, ศักย์, เกี้ยวนวม, ร่มเกศ)
ร่มโพธิ์ร่มไทร (also: เกี้ยวนวม, ร่มเกศ, บริบาล, นาถ)

2. elevated