"ลื่นไถลเข้าไป" English translation

TH

"ลื่นไถลเข้าไป" in English

TH ลื่นไถลเข้าไป {transitive verb}

ลื่นไถลเข้าไป
ลื่นไถลเข้าไป
to slip into