"อาณา" English translation

TH

"อาณา" in English

อาณา [ana] {noun}

TH อาณา [ana] {noun}

1. law

อาณา