"เกี่ยวเบ็ด" English translation

TH

"เกี่ยวเบ็ด" in English

TH เกี่ยวเบ็ด [kiobet] {verb}

เกี่ยวเบ็ด
เกี่ยวเบ็ด (also: จำคุก, เกี่ยวขอ)