"เกี้ยวนวม" English translation

TH

"เกี้ยวนวม" in English

เกี้ยวนวม [kio nuam] {noun}

TH เกี้ยวนวม [kio nuam] {noun}