"เกี้ยวพาราสี" English translation

TH

"เกี้ยวพาราสี" in English

TH เกี้ยวพาราสี {verb}