"เด็กรับใช้" English translation

TH

"เด็กรับใช้" in English

เด็กรับใช้ [dek rapchai] {noun}
EN

TH เด็กรับใช้ [dek rapchai] {noun}