"เด็ด" English translation

TH

"เด็ด" in English

เด็ด [det] {adj.}
เด็ด [det] {vb}

TH เด็ด [det] {adjective}