"เด็ดขาด" English translation

TH

"เด็ดขาด" in English

เด็ดขาด [detkhat] {adj.}

TH เด็ดขาด [detkhat] {adjective}