"เป็นพิธีกร" English translation

TH

"เป็นพิธีกร" in English

เป็นพิธีกร [pen phithikon] {vb}
EN

TH เป็นพิธีกร [pen phithikon] {verb}