"เหตุผลวิบัติ" English translation

TH

"เหตุผลวิบัติ" in English

เหตุผลวิบัติ [hetphon wibat] {noun}

TH เหตุผลวิบัติ [hetphon wibat] {noun}

เหตุผลวิบัติ (also: ตกเป็นของ)