"โรงเรียนราษฎร์" English translation

TH

"โรงเรียนราษฎร์" in English

TH โรงเรียนราษฎร์ [rongrien rat] {noun}

1. old-fashioned

โรงเรียนราษฎร์ (also: โรงเรียนเอกชน)
โรงเรียนราษฎร์ (also: บัตรเบ่ง, เด็ด, ถอนขน)