TR

adına

volume_up
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
I am completing this application on behalf of _____ .
I am writing to you on behalf of...
I am writing to you on behalf of...

Context sentences for "adına" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

TurkishTakvim'de, Paylaş'a ve ardından paylaşmak istediğiniz takvimin adına tıklayın.
In Calendar, click Share, and then click the name of the calendar you want to share.
TurkishMobil geniş bant bağlantısının adına ve sonra Bağlan'a dokunun veya tıklatın.
Tap or click the name of the mobile broadband connection, then tap or click Connect.
TurkishMobil geniş bant bağlantısının adına ve sonra Bağlan'a dokunun veya tıklatın.
Tap or click the name of the mobile broadband connection, and then tap or click Connect.
TurkishÇoğu durumda, şarkılar dosya adına göre alfasayısal sırada yürütülür.
In most cases, the songs will play back in alphanumeric order by file name.
TurkishYeni dosya oluşturulur ve dosya adına "DVRMS" eklenerek aynı klasörde depolanır.
The new file will be created and stored in the same folder with "DVRMS" appended to the file name.
TurkishÜyeleri göremiyorsanız, yanındaki onay kutusuna değil, grup adına tıkladığınızdan emin olun.
If the members don't show, make sure you click the group name, not the check box next to it.
TurkishMobil geniş bant ağınızın adına dokunun veya tıklatın, sonra ekranınızdaki adımları izleyin.
Tap or click the name of your mobile broadband network, then follow the steps on your screen.
TurkishAğdaki her kişisel bilgisayar benzersiz bir bilgisayar adına sahip olmalıdır.
Each PC in a homegroup must have a unique computer name.
TurkishÖrneğin, bazı ayar web sayfaları bilgisayarı adına göre, bazıları da IP adresine göre tanımlar.
For example, some setup webpages identify a computer by its name and some use an IP address.
TurkishMobil geniş bant ağınızın adına dokunun veya tıklatın, sonra ekranınızdaki adımları izleyin.
Tap or click the name of your mobile broadband network, and then follow the steps on your screen.
TurkishDevre dışı bırakmak istediğiniz uygulamanın adına ve sonra Devre dışı bırak öğesine dokunun veya tıklatın.
Tap or click the name of the app you want to disable, and then tap or click Disable.
TurkishAdı değiştirmek için Değiştir'i tıklatın, Bilgisayar adı'na yeni adı yazın ve ardından Tamam'ı tıkların.
To change the name, click Change, type the new name in Computer name, and then click OK.
TurkishÜyelerini kaldırmak istediğiniz grubun adına tıklayın.
Click the name of the group you want to remove members from.
TurkishYalnızca dosya adına göre arama yapmak için şu adımları izleyin:
To search only by file name, follow these steps:
TurkishKlavyenizin adını listede görmezseniz, klavyenizin adına en çok benzeyen adı tıklatın.
If you do not see the name of your keyboard in the list, click the name that is most similar to the name of your keyboard.
TurkishEv Grubu'nun altında, kitaplıklarına ulaşmak istediğiniz kişinin kullanıcı hesap adına dokunun veya tıklatın.
Under Homegroup, tap or click the user account name of the person whose libraries you want to get to.
TurkishAraç çubuğunda Düzenle'yi göremiyorsanız, yanındaki onay kutusuna değil, grup adına tıkladığınızdan emin olun.
If you don't see Edit in the toolbar, make sure you click the group name, not the check box next to it.
TurkishÜye eklemek istediğiniz grubun adına tıklayın.
Click the name of the group you want to add members to.
TurkishDeğiştirmek istediğiniz takvimin adına tıklayın.
Click the name of the calendar you want to change.
TurkishBir takvimi gizlemek için takvim adına tıklayın.