TR

akış {noun}

volume_up

Context sentences for "akış" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

TurkishDiğer akış türleri, örneğin komut dosyaları Windows Movie Maker'da desteklenmez.
Other types of streams, such as scripts, are not supported in Windows Movie Maker.
TurkishAkış düzgün başlatılmadıysa siyah masaüstü arka planı ile karşılaşabilirsiniz.
You might experience a black desktop background if the feed wasn't initialized correctly.
TurkishAkış'ı, ardından da Aygıtların medyamı yürütmesine otomatik olarak izin ver'i tıklatın.
Click Stream, and then select Automatically allow devices to play my media.
TurkishTüm aygıtlara akış erişimi iznini yalnızca güvenli ağlarda vermelisiniz.
You should only allow streaming access to all devices on secure networks.
TurkishBu genellikle Player'ın Internet'ten akış içeriği almadığı anlamına gelir.
Typically, this means that the Player doesn't receive streaming content from the Internet.
TurkishBu genellikle Player'ın Internet'ten akış içeriği almadığı anlamına gelir.
Typically, this means that the Player does not receive streaming content from the Internet.
TurkishAkış'ı, ardından da Ev medyasına Internet üzerinden erişilmesine izin ver'i tıklatın.
Click Stream, and then select Allow Internet access to home media.
TurkishAkış özelliği yalnızca Player Kitaplığınızdaki öğelerin akışını sağlar.
The streaming feature only streams the items in your Player Library.
TurkishAkış'ı, ardından da Player'ımın uzaktan denetlenmesine izin ver'i tıklatın.
Click Stream, and then click Allow remote control of my Player.
TurkishAkış zaten açıksa Ev medyası akışını aç seçeneği akış menüsünde kullanılamaz.
Turn on home media streaming won't be available on the Stream menu if streaming is already turned on.
TurkishGeçerli sayfayı sık kullanılanlara ekleme (veya akış özeti önizlemesindeyken akış özetine abone olma)
Add the current page to your favorites (or subscribe to the feed when in feed preview)
TurkishDiğer akış seçenekleri sayfasında aşağıdakilerden istediklerinizi yapın:
On the Media streaming options page, do any of the following:
TurkishWindows Media Player kullanarak aygıtlarınıza ve bilgisayarlarınıza akış sağlama
Stream to devices and PCs using Windows Media Player
TurkishAkış ayarlarını seçme hakkında daha fazla bilgi için, bkz.
You can even create different rules for each computer or device that receives streams.
TurkishEv medya akışını açana kadar Diğer akış seçenekleri seçeneği Akış menüsünde görüntülenmez.
More streaming options won't appear on the Stream menu until after you turn on home media streaming.
TurkishDiğer akış seçenekleri sayfasında aşağıdakilerden birini yapın:
On the Media streaming options page, do one of the following:
TurkishYazın, kopyalayın, eşitleyin, gerçek zamanlı akış sağlayın, izleyin, dinleyin... hepsini yapın.
Burn, rip, sync, stream, watch, listen…you can do it all.
Turkishİşte bilgisayar kullanıyorsanız, ağ yöneticiniz bazı akış türlerini engelliyor olabilir.
If you are using your computer at work, your network administrator might be blocking certain types of streams.
TurkishAkış proxy ayarları'ndan yapılandırmak istediğiniz protokolü tıklatın ve ardından Yapılandır'ı tıklatın.
In Streaming proxy settings, click the protocol you want to configure, and then click Configure.
TurkishWindows Media Player'ı Internet'ten akış sağlanan dijital medya içeriğini yürütmek için kullanabilirsiniz.
You can use Windows Media Player to play digital media content that is streamed from the Internet.