TR

aksi {adjective}

volume_up

Context sentences for "aksi" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

TurkishAksi takdirde, Windows aygıtın sürücüsünü içeren bir disk yerleştirmenizi ister.
Otherwise, Windows will prompt you to insert a disc containing the driver for the device.
TurkishAksi takdirde Arama işleminde, dosya adlarında "ve" ve "veya" sözcükleri aranır.
Otherwise, the Search box will look for "and" and "or" in file names.
TurkishAksi durumda, hangi programı kaydedeceğini aşağıdaki öncelik sırasına göre seçer:
Otherwise, it will select which show to record based on the following priority (in order):
TurkishBazı ISS'ler size bu aygıtları postayla gönderir; aksi takdirde satın almanız gerekir.
Some ISPs will send you these devices in the mail; otherwise, you will need to buy them.
TurkishAksi takdirde, bu kartlar düşük değerli kartlar taşınana kadar engellenir.
This blocks them from play until the lower cards are moved.
TurkishAksi takdirde, Windows bu güncelleştirmeleri bir dahaki sefere bilgisayarınızı başlattığınızda yükler.
Otherwise, Windows will install them the next time you start your computer.
TurkishAksi gerekmediği sürece, Microsoft Security Essentials düzenli olarak taramaları çalıştırır.
By default, Microsoft Security Essentials runs regular scans.
TurkishAksi takdirde, dosyalarınıza erişimi kalıcı olarak kaybedebilirsiniz.
Otherwise, you could permanently lose access to your files.
TurkishAksi halde, disk sorunları yalnızca bildirir, düzeltmez.
Otherwise, the disk check will simply report problems but not fix them.
TurkishAksi takdirde, sürücünün bulunduğu diski takmanız istenir.
Otherwise, you'll be prompted to insert a disc containing the driver.
TurkishAksi durumda, disk denetimi sorunları bildirir ama onarmaz.
Otherwise, the disk check will report problems but not fix them.
TurkishAksi takdirde, farklı bir sürücüye diski yerleştirmeyi deneyin ve ardından yüklemeye yeniden başlayın.
Otherwise, try inserting the disc into a different drive, and then start the installation again.
TurkishAksi takdirde, yazıcı özelliklerini değiştirebilmek için yazıcı yönetme izni almanız gerekir.
Otherwise, you need to obtain permission to manage the printer before you can change the printer properties.
TurkishAksi takdirde, yeni şartlar sizin için geçerli olacaktır.
We'll also expressly point to this fact when informing you about the intended change of this agreement.
TurkishAksi takdirde, Hızlandırıcı ve Internet Explorer vurguladığınız metni kullanarak web hizmetini açar.
If not, click the Accelerator and Internet Explorer will open the web service using the text you've highlighted.
TurkishAksi halde, açılır pencere yeni bir sekmede görüntülenir.
Otherwise, the pop-up is displayed in a new tab.
TurkishAksi takdirde, yeni şartlar sizin için geçerli olacaktır.
TurkishAksi halde, Windows Media Center hangi programı kaydedeceğini aşağıdaki derecelendirme sırasını temel alarak seçer:
Otherwise, Windows Media Center will select which show to record, based on the following priority (in order):
TurkishAna bilgisayarın her zaman açık olması gerekir, aksi durumda ağın geri kalanı paylaşılan yazıcıya erişemeyecektir.
The host computer always has to be powered up, otherwise the rest of the network won't be able to access the shared printer.
TurkishAksi halde, Yeni toplantı başlat'ı tıklatın.