Başlat düğmesi , Denetim Masası, Programlar ve ardından Programları Al'ı tıklatarak Programları Al'ı açın.
Open Get Programs by clicking the Start button , clicking Control Panel, clicking Programs, and then clicking Get Programs.
Get information about the Custom Lists
Get information about the Custom Lists
Fotoğraf ve Video Al penceresinde DV kamerayı seçin ve sonra Al'ı tıklatın.
In the Import Photos and Videos window, select the DV camera, and then click Import.
Yeni bir takvime al ya da Varolan takvime al'ı seçin.
Choose either Import into a new calendar or Import into an existing calendar.
Fotoğrafların ve videoların alınmasını istediğiniz aygıtı seçin ve Al'ı tıklatın.
Click the device you want to import photos and videos from, and then click Import.
EN

Al-Qaeda {proper noun}

volume_up
1. military

Context sentences for "Al" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

TurkishFotoğrafların ve videoların alınmasını istediğiniz aygıtı seçin ve Al'ı tıklatın.
Click the device you want to import photos and videos from, and then click Import.
TurkishAl'ı tıklatın ve almak istediğiniz kişiler dosyasını bulun ve ardından Aç'ı tıklatın.
Click Import, locate the contacts file you want to import, and then click Open.
TurkishBir DV kameradan video alırken Video Al'da daha düşük bir video ayarı seçin.
Choose a lower video setting in Import Video when importing video from a DV camera.
Turkish(Fare kullanıyorsanız, Fotoğraflar uygulamasında sağ tıklayın ve ardından Al'ı tıklayın.
(If you're using a mouse, right-click in the Photos app, and then click Import.)
TurkishFotoğraf ve Video Al penceresinde DV kamerayı seçin ve sonra Al'ı tıklatın.
In the Import Photos and Videos window, select the DV camera, and then click Import.
TurkishTüm yeni öğeleri şimdi al'ı tıklatın ve sonra fotoğraf veya videolar için bir ad yazın.
Click Import all new items now, and then type a name for the photos or videos.
TurkishVideo bandındaki tüm videoyu bilgisayarınıza almak için Tüm videoyu al'ı tıklatın.
Click Import the entire video to import all the video on the videotape to your computer.
TurkishAnalog videoyu alma işlemini tamamladığınızda, Son'u tıklatarak Video Al'ı kapatın.
Repeat steps 9 through 12 for each part of the analog videotape that you want to import.
TurkishVideo teybin yalnızca bazı bölümlerini bilgisayarıma al'ı ve sonra da İleri'yi tıklatın.
Click Only import parts of the videotape to my computer, and then click Next.
TurkishSertifika (sağ) bölmesini sağ tıklatın, Tüm Görevler'i tıklatın ve ardından Al'ı tıklatın.
Right-click the certificate (right) pane, click All Tasks, and then click Import.
Turkish(Fare kullanıyorsanız, Fotoğraflar uygulamasında sağ tıklayın ve ardından Al'ı tıklayın.
(If you're using a mouse, right-click in the Photos app, then click Import.)
TurkishBir klasör tıklatın, Eylem menüsünü tıklatın, Tüm Görevler’e gidin, ardından Al’ı tıklatın.
Click a folder, click the Action menu, point to All Tasks, and then click Import.
TurkishSık kullanılanlara ekle düğmesinin yanındaki oku ve ardından Al ve ver öğesini seçin.
Click the arrow next to the Add to favorites button, and then select Import and export.
TurkishAraç çubuğunda Dosya'yı ve ardından Kamera veya Tarayıcıdan Al'ı tıklatın.
On the toolbar, click File, and then click Import from Camera or Scanner.
TurkishOtomatik Yürüt iletişim kutusunda Windows kullanarak resim ve video al öğesini tıklatın.
In the AutoPlay dialog box, click Import pictures and videos using Windows.
TurkishAraçlar menüsünü tıklatın, Gönder ve Al'ın üzerine gidin ve Tümünü Gönder ve Al'ı tıklatın.
Click the Tools menu, point to Send and Receive, and then click Send and Receive All.
TurkishÖzgün mürekkep çiziminizi geri yüklemek için, Standart araç çubuğunda Geri Al'a dokunun.
To restore your original ink drawing, on the Standard toolbar, tap Undo.
Turkishİçine dosyaları koymak istediğiniz klasör için bir ad girin ve Al öğesine dokunun veya tıklatın.
Enter a name for the folder you want to put the files in and tap or click Import.
TurkishBir program simgesini geri almak için sağ tıklatın ve ardından Başlat Menüsünden Al'ı tıklatın.
To unpin a program icon, right-click it, and then click Unpin from Start Menu.
TurkishVideo Al'ı açmak için Windows Fotoğraf Galerisi'ni de kullanabilirsiniz.
You can also open Windows Import Video by using Windows Photo Gallery.