TR

alıcı {noun}

volume_up
alıcı
alıcı (also: alan kişi)
alıcı
Alıcı bilgisayarın içinde veya dışında olabilir.
This receiver may be internal or external to the computer.
Bilgisayarınız bir uzaktan kumandayla birlikte geldiyse, kızılötesi alıcı bilgisayara yerleşik olabilir.
If your computer came with a remote, the infrared receiver might be built in to the computer.
Windows Media Center uzaktan kumandasının düzgün çalışabilmesi için bir alıcı-vericiye veya kızılötesi alıcıya (IR) da gerek vardır.
You will also need a transceiver or infrared receiver (IR) for the Windows Media Center remote control to work properly.
alıcı
Herhangi bir alıcı, kasıtlı olarak veya yanlışlıkla iletinizi başkalarına iletebilir.
Any recipient can forward your message to others—either intentionally or accidentally.
Alıcı listede görünür ve kutular temizlenir, böylece ek alıcı bilgileri girebilirsiniz.
The recipient appears in the list, and the boxes are cleared so that you can enter additional recipient information.
Alıcı yalnızca SkyDrive'ınızda paylaşmak istediğiniz dosyaların bağlantısını alır.
Your recipient receives a link to only the files you want to share in your SkyDrive.
alıcı

Context sentences for "alıcı" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

TurkishAlıcı yalnızca SkyDrive'ınızda paylaşmak istediğiniz dosyaların bağlantısını alır.
Your recipient receives a link to only the files you want to share in your SkyDrive.
TurkishBazı Microsoft aygıtlarında, alıcı-vericilerin üzerinde İlk Bağlantı düğmesi bulunmaz.
Some Microsoft devices do not have First Connect buttons on their transceivers.
TurkishMicrosoft Bluetooth Notebook Mouse 5000'in kendi alıcı-vericisi yoktur.
The Microsoft Bluetooth Notebook Mouse 5000 does not include its own transceiver.
TurkishTV sinyaliniz bir alıcı üzerinden geliyorsa bu sorunlarla daha sık karşılaşabilirsiniz.
These problems are more common if your TV signal comes through a set-top box.
TurkishHerhangi bir alıcı, kasıtlı olarak veya yanlışlıkla iletinizi başkalarına iletebilir.
Any recipient can forward your message to others—either intentionally or accidentally.
TurkishHareket halindeyken nano alıcı vericiyi takılı bırakın ya da farenin içinde saklayın.
Leave the nano transceiver plugged in when you’re on the move, or stow it in the mouse.
TurkishAnalog TV tarayıcısı (alıcı herhangi bir dijital sinyali analoga dönüştürür)
Analog TV tuner (the set-top box converts any digital signals to analog)
TurkishTV sinyaliniz bir alıcı üzerinden geliyorsa sorunlarla daha sık karşılaşabilirsiniz.
Problems are more common if your TV signal comes through a set-top box.
TurkishMükemmel taşınabilirlik özelliğinden faydalanmak için alıcı vericiyi farenin altına takın.
Snap the transceiver into the bottom of the mouse for ultimate portability.
TurkishAlıcı TV kanalı değiştirme hızı hatalı yapılandırılmış olabilir.
The set-top box TV channel changing speed may have been configured incorrectly.
Turkishalıcı kanalı ayrı verici kanalı ayri iki fekans kullanan radyo sistemi
Duplex radio system using separate channel for receiving and transmitting
TurkishBağlı değilse, alıcı kutusunun önünde yanlış yerleştirilmiş olabilir.
If it is connected, it might be positioned incorrectly on the front of the set-top box.
TurkishHareket halinde rahatlıkla saklamak için alıcı vericiyi takmanız yeterlidir.
Simply snap in the transceiver for convenient, on-the-go storage.
TurkishWindows Media Center, TV sağlayıcısının alıcı kutusu yoluyla DTH uydu içeriğini destekler.
Windows Media Center supports DTH satellite content through the TV provider's set-top box.
TurkishÖzellikler Bluetooth özellikli bilgisayarınıza güvenilir, alıcı-vericisiz kablosuz bağlantı.
Features Reliable, transceiver-free wireless connection to your Bluetooth-enabled computer.
TurkishKablosuz alıcı-vericinin ve aygıtın doğru konumlandırılmış olması gerekir.
The wireless transceiver and device must be situated correctly.
TurkishBilgisayarınıza ve alıcı kutunuza bir kızılötesi güçlendiricisi bağlayın.
Connect an IR blaster to your computer and your set-top box.
TurkishAlıcı eklemek için Kime düğmesine veya hemen altındaki kutuya tıklayın.
To add a recipient, click To, or click the box just below it.
TurkishNehir üzerinde botlar pembe gökyüzünün altında, göz alıcı kıyı şeridi boyunca uzanıyor.
Riverboats rest along a regal coastline under a mauve sky.
TurkishNormal mektuptan farklı olarak, alıcı nerede yaşıyor olursa olsun pul ya da ücret gerekmez.
Unlike sending a regular letter, no stamp or fee is required, no matter where the recipient lives.