TR

alan kodu {noun}

volume_up

Context sentences for "alan kodu" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

TurkishBağlantının, kurulu alan kodu ve arama kurallarını kullanmasını sağlamak için Genel sekmesinde, Arama kurallarını kullan onay kutusunu seçin.
To have the connection use established area code and dialing rules, on the General tab, select the Use dialing rules check box.

Similar translations for "alan kodu" in English

alan noun
alan kişi noun
English
karakter kodu noun
Fatura kodu noun
kimlik kanıtlama kodu
alan kodunu çevir
alan kodları noun
makine kodu noun
erişim kodu noun
ülke kodu noun
alan efekti noun
alan etiketi noun
alan eşleştirme noun
alan adı noun
English