TR

amaç {noun}

volume_up
amaç (also: hedef, Nisan)
amaç (also: hedef, maksat, niyet)
Bu seçeneği belirlerseniz bu amaç için aygıtta ne kadar bellek kullanacağınızı seçin.
If you select this option, you can choose how much memory on the device to use for this purpose.
Bu bilgilerin gizliliğini korumaları gerekir ve bu bilgileri başka herhangi bir amaç doğrultusunda kullanmaları yasaktır.
They are required to maintain the confidentiality of this information and are prohibited from using it for any other purpose.
Bu şirketlere yalnızca hizmeti sunmak için kendilerine gereken kişisel bilgileri sağlarız ve bu bilgileri başka bir amaç için kullanmaları yasaktır.
We will only provide those companies the personal information they need to deliver the service, and they are prohibited from using that information for any other purpose.

Context sentences for "amaç" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

TurkishBu seçeneği belirlerseniz bu amaç için aygıtta ne kadar bellek kullanacağınızı seçin.
If you select this option, you can choose how much memory on the device to use for this purpose.
TurkishBu bilgilerin gizliliğini korumaları gerekir ve bu bilgileri başka herhangi bir amaç doğrultusunda kullanmaları yasaktır.
They are required to maintain the confidentiality of this information and are prohibited from using it for any other purpose.
TurkishBu şirketlere yalnızca hizmeti sunmak için kendilerine gereken kişisel bilgileri sağlarız ve bu bilgileri başka bir amaç için kullanmaları yasaktır.
We will only provide those companies the personal information they need to deliver the service, and they are prohibited from using that information for any other purpose.
TurkishMenüde bir sözcüğün harfinin altı çiziliyse, bu, genellikle o menü öğesine tıklatmak yerine aynı amaç için Alt tuşu ve altı çizili harfi beraber basabileceğiniz anlamına gelir.
If a letter of a word is underlined in a menu, it usually means you can press the Alt key and the underlined key together instead of clicking that menu item.
TurkishYeni bir kaydedilebilir disk oluştururken Canlı Dosya Sistemi ve Ana Kopyalı biçimlerinden birini seçebilirsiniz çünkü bu biçimlerden her biri farklı bir amaç için kullanılır.
You can choose between the Live File System and Mastered formats when creating a new recordable disc because each of these formats is used for a different purpose.
TurkishBu Sonuçlar yasal, finansal, tıbbi, can güvenliği veya diğer herhangi bir kritik amaç doğrultusunda sertifikalı veya güvenilebilir kesin bilgi kaynağı olarak düşünülmemelidir.
These Results should not be considered as a certified or definitive source of information that can be relied on for legal, financial, medical, life-safety, or any other critical purposes.