TR

araç {noun}

volume_up
araç (also: araba, vagon, otomobil)
Araç içi mikrofonlu hoparlörlerimiz, mobil telefonlarınızla kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Our in-car speakerphones are designed for use along with your mobile phone.
Araç içi ürün serimiz yoldayken de emniyetli bir şekilde iletişimde kalmanızı sağlar.
Our line of in-car products enable you to stay connected while on the road, safely.
Harita yazılımı, araç içi navigasyon yazılımı ve ilgili BT hizmetlerinde güçlü bir pazar payına sahibiz.
We possess a strong market share in map software, in-car navigation software and related IT services.
araç (also: alet)
araç (also: alet, edavat, avadanlık)
Bu araç, uygulamalarla ilgili bazı sorunları otomatik olarak tanımlayıp düzeltebilir.
This tool can automatically identify and fix some problems with apps.
Kullandığınız araç ve seçtiğiniz seçenekler çizginin çiziminizde nasıl görüneceğini belirler.
The tool you use and the options you select determine how the line appears in your drawing.
Araç orijinal Windows XP dağıtımını oluşturan yaklaşık 6000 dosyayı tarar.
The tool will scan the approximately 6,000 files which make up the original Windows XP distribution.
araç (also: taşıt, vasıta)
remotely operated vehicle
remotely operated vehicle

Context sentences for "araç" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

TurkishBu işlemden sonra Komut çubuğunu sağ tıklatıp Araç Çubuklarını Kilitle'yi tıklatın.
When you're done, right-click the Command bar, and then click Lock the Toolbars.
TurkishBir dosyası geri yüklemek için araç çubuğunda Bu öğeyi geri yükle'yi tıklatın.
To restore a file, click it, and then, on the toolbar, click Restore this item.
TurkishDokunmatik klavyede veya masaüstü araç çubuğunda, kısaltmaya dokunun veya tıklatın.
On the touch keyboard or in the desktop taskbar, tap or click the abbreviation.
TurkishEskiden görev bölmesinde görünen görevlerin çoğu artık araç çubuğunda görünmektedir.
Many of the tasks that used to appear in the task pane now appear on the toolbar.
TurkishDüzeltmek istediğiniz resmi tıklatın ve ardından araç çubuğunda Düzelt'i tıklatın.
Click the picture you want to correct, and then, on the toolbar, click Fix.
TurkishHızlı Başlat araç çubuğu gibi bazı araç çubukları görev çubuğunda görüntülenebilir.
Some toolbars, such as the Quick Launch toolbar, can appear on the taskbar.
TurkishAraç içi ürün serimiz yoldayken de emniyetli bir şekilde iletişimde kalmanızı sağlar.
Our line of in-car products enable you to stay connected while on the road, safely.
TurkishBu düğme, zaman çizelgesi araç çubuğunda artı işareti olan büyüteç olarak görüntülenir.
This button appears on the timeline toolbar as a magnifying glass with a plus sign.
TurkishAraç çubuğu, kaydetme ve yazdırma dahil temel komut düğmelerini içerir.
The toolbar contains buttons for basic commands, including saving and printing.
TurkishBu araç dizisi bilgisayarınızın sabit diskinde ve Windows yükleme diskinde bulunur.
This set of tools is on your computer's hard disk and on the Windows installation disc.
TurkishYanlarında onay işaretleri olan araç çubuğu adları zaten görev çubuğundadır.
The toolbar names with check marks beside them are already on the taskbar.
TurkishWindows Yardım ve Destek'te araç çubuğunda, Seçenekler'i ve ardından Ayarlar'ı tıklatın.
On the toolbar in Windows Help and Support, click Options, and then click Settings.
TurkishWindows 8 ve Windows RT USB kurtarma sürücüsü oluşturmak için yerleşik bir araç bulundurur.
Windows 8 and Windows RT include a built-in tool to create a USB recovery drive.
TurkishMenüleri göstermek için ALT tuşuna basın, menü çubuğu araç çubuğunun üzerinde görüntülenir.
To show menus, press the ALT key, and the menu bar will appear above the toolbar.
TurkishGörev çubuğunu sağ tıklatın, Araç çubukları üzerine gelin ve Dil çubuğu'nu tıklatın.
Right-click the taskbar, point to Toolbars, and then click Language bar.
TurkishBir yazıcıyı tıklatın, sonra araç çubuğunda Varsayılan yazıcıları yönet'i tıklatın.
Click a printer, and then click Manage default printers on the toolbar.
TurkishAraç çubuğunda, Diske yaz'ı tıklatın ve sihirbazdaki adımları uygulayın.
On the toolbar, click Burn to disc, and then follow the steps in the wizard.
TurkishBir araç hakkında bilgi görüntülemek için, aracı ve sonra da Ayrıntıları göster'i tıklatın.
To see information about a gadget, click the gadget, and then click Show details.
TurkishYanlarında onay işaretleri olan araç çubuğu adları zaten görev çubuğunda bulunmaktadır.
The toolbar names with check marks beside them are already on the taskbar.
TurkishBu sayfaya, araç çubuğundaki Giriş Sayfası düğmesini kullanarak ulaşabilirsiniz.
You can always get here by clicking the Home button on the toolbar.