TR

arama

volume_up
1. general
Bilgisayardan telefona arama yalnızca giden aramalar için kullanılabilir.
Computer-to-phone calling can be used for placing outgoing calls only.
Anlık ileti, bilgisayardan bilgisayara arama ve görüntülü konferans
Instant messaging, PC-to-PC calling, and video conferencing
Anlık ileti, bilgisayardan bilgisayara arama ve video konferansı
Instant messaging, PC-to-PC calling, and video conferencing
(Santral yoluyla arama zaten etkinse, Gelişmiş menüsünde Santral Yoluyla Arama seçilidir.)
(If operated-assisted dialing is already enabled, Operator-Assisted Dialing on the Advanced menu is selected.)
Çevirmeli bağlantı işlemini özelleştirmenize yardımcı olabilecek altı arama özelliği vardır.
There are six dialing features that can help you customize the dial-up connection process.
Santral yoluyla aramalar veya el ile arama
Operator-assisted calls or manual dialing

Context sentences for "arama" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

TurkishTek Kutu'dan arama yapmak, aradıklarınızı bulmak için size hızlı bir yol sağlar.
Searching from One Box gives you a quick way to find what you're looking for.
TurkishBaşlat'a tıklayın, Arama kutusuna %LocalAppData%Microsoft yazın ve Enter'a basın.
Click Start, type %LocalAppData%Microsoft in the Search box, and then press Enter.
Turkishİlginizi çeken bir konu hakkında Arama kutusuna birkaç sözcük ya da ifade yazın.
You type a few words or a phrase in the Search box about a topic that interests you.
TurkishÖrneğin, "1999" adlı Prince şarkısını bulmak için, arama kutusuna 1999 Prince yazın.
For example, to find the Prince song "1999," type 1999 Prince in the search box.
Turkishve Google gibi popüler arama siteleri için Güvenli Arama açıktır.
SafeSearch is turned on for popular search sites such as Bing, Yahoo!, and Google.
TurkishWindows arama yaparken yeni bir sözcüğün şu karakterlerin ardından geleceğini :
When searching, Windows considers a new word to occur after any of these characters:
TurkishDosya Gezgini'nde arama yapma hakkında bilgi için bkz. Dosya Gezgini'nde dosya arama.
For info about searching in File Explorer, see Search for files in File Explorer.
TurkishArama kutusunu, Oluşturma tarihi'ni ve tarih veya tarih aralığını tıklatın.
Click in the search box, click Date created, and then click a date or date range.
TurkishArama kutusuna uac yazın ve Kullanıcı Hesabı Denetimi ayarlarını değiştir'i tıklatın.
In the search box, type uac, and then click Change User Account Control settings.
TurkishBelirli bir uygulamada arama yapmak için listede uygulamaya dokunun ya da tıklatın.
To search within a particular application, tap or click the application in the list.
TurkishInternet Explorer'ı yeniden başlattığınızda varsayılan arama sağlayıcısı kullanılır.
When you restart Internet Explorer, the default search provider will be used.
TurkishGörüntülü arama, ağ veya Internet üzerinden bire bir, canlı, görüntülü sohbettir.
A video call is a one-to-one, live, video conversation over a network or the Internet.
TurkishInternet Explorer'ı yeniden başlattığınızda varsayılan arama sağlayıcısı kullanılır.
When you restart Internet Explorer, the default search provider will be used.
TurkishAçık bir pencerede Düzenle'yi, ardından da Klasör ve arama seçenekleri'ni tıklatın.
In an open window, click Organize, and then click Folder and search options.
TurkishArama kutusunda Oluşturma tarihi: yazın ve bir tarihi veya tarih aralığını tıklatın.
In the search box, type datecreated:, and then click a date or a date range.
TurkishÇıkan arama sonuçlarında, klasörü olan SkyDrive simgesine dokunun veya tıklayın.
In the search results, tap or click the SkyDrive icon that has a folder.
Turkishİstediğiniz klasöre gidin veya sağ üst köşedeki arama kutusunu kullanın.
Browse to the folder your want, or use the search box in the upper-right corner.
TurkishProgramları bulmanın en hızlı yolu Başlat menüsündeki yeni Arama kutusunu kullanmaktır.
The quickest way to locate programs is to use the Start menu's new Search box.
TurkishAşağıdaki tabloda farklı arama yöntemleri ve yararlı oldukları yerler açıklanmaktadır:
The following table describes the different search methods and when they're useful:
TurkishArama kutusuna Aygıtlar yazın, Ayarlar'a ve sonra Aygıtlar'a dokunun veya tıklatın.
Enter Devices in the search box, tap or click Settings, and then tap or click Devices.