"aynı" English translation

TR

"aynı" in English

TR aynı
volume_up
{adjective}

aynı (also: benzer)
volume_up
alike {adj.}
aynı (also: benzer, homo, eşit)
volume_up
homo {adj.}
aynı (also: özdeş)
Her iki sürüm de aynı göründüğünden, nereye bakacağınızı bilmelisiniz.
Since both versions look identical, you need to know where to look.
Boyut ve çözünürlükteki küçük farklar bir süre sonra beni o kadar çok rahatsız etti ki, 23 inçlik monitörü geri verip iki aynı 22 inçlik monitör kullanmaya devam ettim.
The minor differences in size and resolution annoyed me so much after awhile that I returned the 23-inch monitor and went back to using two identical 22-inch monitors.
aynı
volume_up
same {adj.}
Aynı konumda dosyayla aynı ada sahip yeni bir sıkıştırılmış klasör oluşturulur.
A new compressed folder gets created in the same location with the same name as the file.
İntranet, Internet ile aynı protokolleri kullanır ve aynı türde içeriğe sahip olabilir.
An intranet uses the same protocols as the Internet and can contain the same types of content.
Aynı aktarım yöntemini seçin ve ardından ekrandaki yönergeleri izleyin.
Select the same method of transfer, and then follow the instructions on the screen.

Context sentences for "aynı" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

TurkishDosyayı sizinle aynı bilgisayarı kullananlarla paylaşıyorsanız, işiniz bu kadar!
If you're sharing the file with other people who also use your computer, you're done!
TurkishBu aygıtlardan bazıları, FM radyo sinyalini ve TV sinyalini aynı anda alamaz.
Some of these devices cannot receive an FM radio signal and a TV signal simultaneously.
TurkishAynı zamanda Glyph Cue Clothing'in kurucu ortaklarındandır ve tasarımcısıdır.
Ho studied in Sydney, Australia and earned degrees in both fine art and graphic design.
TurkishBu işlem SkyDrive klasörünüzü açar ve aynı zamanda SkyDrive hizmetini başlatır.
This opens your SkyDrive folder, and also starts the SkyDrive service.
TurkishZaman alabileceği için, tüm örneklerinizi aynı anda yazmak zorunda değilsiniz.
Because it can be time-consuming, you don't have to write all of your samples at one time.
TurkishBir klasöre kaydettiğiniz tüm sık kullanılanları aynı anda açabilirsiniz.
You can open all the favorites you have saved in a folder simulataneously.
TurkishAynı anda yalnızca bir konumdan, hizmetten veya Web sitesinden fotoğraf paylaşabilirsiniz.
You can share photos from only one location, service, or website at a time.
TurkishBu aynı zamanda Mac bilgisayarındaki video akışlarını SkyDrive.com'dan
This also means you can't stream videos that are on a Mac from SkyDrive.com
TurkishGiriş sayfalarınızdan birini veya tümünü aynı anda silmek için aşağıdaki adımları izleyin.
Follow the steps below to delete one of your home pages or to delete them all at once.
TurkishBu, tüm kutucukları aynı anda gösterir ve kutucukları daha uzun mesafe taşımanızı kolaylaştırır.
This shows all the tiles at once and makes it easy to move tiles longer distances.
TurkishAynı zamanda bunu donanım ve yazılım sağlayıcılar gibi diğer taraflarla da paylaşabiliriz.
We may also share it with others, such as hardware and software vendors.
TurkishAçık olan tüm pencerelerinizi aynı anda simge durumuna küçültmenin iki yolu vardır.
There are two ways to minimize all of your open windows at once.
TurkishAncak aynı zamanda, ActiveX güvenlik riskleri oluşturabilir ve bilgisayarınızı yavaşlatabilir.
However, ActiveX can also pose security risks and slow down your computer.
TurkishGölge oluşmadan 26’ya kadar tuşa aynı anda basabilirsiniz, yalnızca bastıklarınız karşınıza gelir!
Press up to 26 keys simultaneously without ghosting—what you press is what you get!
TurkishAynı bilgisayarda, kendi işletim sistemine sahip birden çok sanal makine oluşturup çalıştırın.
Create and run multiple virtual machines, each with its own operating system, on one PC.
TurkishAynı zamanda bir veya iki kişiyle paylaşabilir veya tüm sosyal ağlarınızı güncelleştirebilirsiniz.
You can share with one or two people at a time, or update your entire social network.
TurkishYaslama, ekranınızda aynı anda iki siteyi veya sayfayı görüntülemenin hızlı ve eğlenceli bir yoludur.
Snap is a quick—and fun—way to show two sites or pages on your screen at one time.
TurkishEtkin belgeyi kapatma (çok sayıda belgeyi aynı anda açmanıza izin veren programlarda)
Close the active document (in programs that allow you to have multiple documents open simultaneously)
TurkishBilgisayarınızı büyük ihtimalle birçok şeyi aynı anda yapmak için kullanıyorsunuzdur.
Chances are, you use your PC to do a lot of things at once.
TurkishÇoğu FM tarayıcı ayrıca TV tarayıcısıdır ve donanım aynı anda yalnızca bir sinyali idare edebilir.
Most FM tuners are also TV tuners, and the hardware can only handle one signal at a time.