"aynı anda" English translation

TR

"aynı anda" in English

TR aynı anda
volume_up
{adverb}

aynı anda
Zaman alabileceği için, tüm örneklerinizi aynı anda yazmak zorunda değilsiniz.
Because it can be time-consuming, you don't have to write all of your samples at one time.
İki farklı kanaldaki iki farklı TV programını aynı anda kaydedebilirsiniz.
Record two different TV shows that are on two different channels at the same time.
Aynı anda farklı kanallarda yayınlanan iki farklı TV programını kaydetme.
Record two different TV shows that are on two different channels at the same time.
aynı anda (also: önceden)
Zaman alabileceği için, tüm örneklerinizi aynı anda yazmak zorunda değilsiniz.
Because it can be time-consuming, you don't have to write all of your samples at one time.
Yaslama, ekranınızda aynı anda iki siteyi veya sayfayı görüntülemenin hızlı ve eğlenceli bir yoludur.
Snap is a quick—and fun—way to show two sites or pages on your screen at one time.
Aynı anda daha az sayıda program kullanmak bellek azalmasını ve bilgi kaybı olmasını engelleyebilir.
Running fewer programs at one time can prevent low memory problems and information loss.
aynı anda
İki farklı kanaldaki iki farklı TV programını aynı anda kaydedebilirsiniz.
Record two different TV shows that are on two different channels at the same time.
Aynı anda farklı kanallarda yayınlanan iki farklı TV programını kaydetme.
Record two different TV shows that are on two different channels at the same time.
Aynı anda birden fazla casus yazılım programı çalıştığında sorun karmaşıklaşır.
The problem is compounded when there are multiple spyware programs running at the same time.

Similar translations for "aynı anda" in English

aynı adjective
aynı adverb
English

Context sentences for "aynı anda" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

TurkishBu durumu önlemek için aynı anda farklı yazı tipi türleri yüklemeyi denemeyin.
To avoid this, try not to install different types of fonts with the same name.
TurkishBu aygıtlardan bazıları, FM radyo sinyalini ve TV sinyalini aynı anda alamaz.
Some of these devices cannot receive an FM radio signal and a TV signal simultaneously.
TurkishBir klasöre kaydettiğiniz tüm sık kullanılanları aynı anda açabilirsiniz.
You can open all the favorites you have saved in a folder simulataneously.
TurkishGiriş sayfalarınızdan birini veya tümünü aynı anda silmek için aşağıdaki adımları izleyin.
Follow the steps below to delete one of your home pages or to delete them all at once.
TurkishBu, tüm kutucukları aynı anda gösterir ve kutucukları daha uzun mesafe taşımanızı kolaylaştırır.
This shows all the tiles at once and makes it easy to move tiles longer distances.
TurkishAçık olan tüm pencerelerinizi aynı anda simge durumuna küçültmenin iki yolu vardır.
There are two ways to minimize all of your open windows at once.
TurkishGölge oluşmadan 26’ya kadar tuşa aynı anda basabilirsiniz, yalnızca bastıklarınız karşınıza gelir!
Press up to 26 keys simultaneously without ghosting—what you press is what you get!
TurkishEtkin belgeyi kapatma (çok sayıda belgeyi aynı anda açmanıza izin veren programlarda)
Close the active document (in programs that allow you to have multiple documents open simultaneously)
TurkishBilgisayarınızı büyük ihtimalle birçok şeyi aynı anda yapmak için kullanıyorsunuzdur.
Chances are, you use your PC to do a lot of things at once.
TurkishBirkaç programı aynı anda çalıştırabilirsiniz, bunların her biri kendi penceresinde görüntülenir.
You can have several programs running at once, and each one will display in its own window.
TurkishAynı anda birden çok web sayfası açık olduğunda, bu sayfaların her biri ayrı bir sekmede görüntülenir.
When you have multiple webpages open at once, each one is displayed on a separate tab.
TurkishEtkin belgeyi kapatma (aynı anda birden fazla belgeyi açmanıza imkan veren programlarda)
Close the active document (in programs that allow you to have multiple documents open simultaneously)
TurkishBirden çok kullanıcının aynı anda aynı posta kutusuna erişebilmesi gibi gelişmiş özellikler.
Advanced features, such as the ability for multiple users to access the same mailbox simultaneously.
TurkishAynı anda birçok program açık tutulduğunda daha fazla bellek kullanılır.
Keeping a lot of programs open at once uses more memory.
TurkishAynı anda birden fazla işlemin gerçekleşmesini istiyorsanız, bir monitör daha eklemeyi düşünebilirsiniz.
If you want to get more done at once, consider adding another monitor.
TurkishÇevrimdışı dosyaların tümünü aynı anda görmenizi sağlayan bir yöntem vardır.
Here's how to view all your offline files at once.
TurkishAynı anda birçok kişiye e-posta iletisi gönderebilirsiniz.
You can send an e‑mail message to many people simultaneously.
TurkishBu özellik, Media Center'da TV izleyip aynı anda başka bir şey üzerinde çalışıyorken kullanışlı olabilir.
This can be useful if you are watching TV in Media Center and working on something else simultaneously.
TurkishAynı anda birçok kişiye e‑posta gönderebilirsiniz.
You can send an e‑mail message to many people simultaneously.
TurkishOffice Web Apps ile her zaman en son sürüme sahip olursunuz ve herkes belgeyi aynı anda düzenleyebilir.
With Office Web Apps, you'll always have the most recent version and everyone can simultaneously edit the document.