Czech | Phrases - Academic | Citation

Citation - Academic Citation

作者姓,作者名缩写,(出版年份),书名,出版地,出版商。
Příjmení autora, iniciály autora. (Rok vydání). Název knihy Místo vydání: Jméno vydavatele.
Harvard Style: a very common citation method for many types of academic papers, and the standard method used in the UK
作者姓,作者名,书名,出版地,出版商,出版年份
Příjmení autora, jméno autora. Název knihy. Místo vydání: Jméno nakladatele, rok vydání.
MLA Style: commonly used in the US and Canada for language, literature and media publications
作者姓和名缩写,书名,#版(如果不是第一版),出版地,出版商,出版年份
Příjmení autora a iniciály. Název knihy. číslo vydání [ne-li první] Místo vydání: Jméno vydavatele, rok vydání.
Vancouver System: used for physical science and medicine papers