Korean | Phrases - Academic | Citation

Citation - Academic Citation

Příjmení autora, iniciály autora. (Rok vydání). Název knihy Místo vydání: Jméno vydavatele.
작가의 성, 이름의 이니셜. (출판 년도) 책 제목. 출판사: 출판자 이름.
Harvard Style: a very common citation method for many types of academic papers, and the standard method used in the UK
Příjmení autora, jméno autora. Název knihy. Místo vydání: Jméno nakladatele, rok vydání.
작가의 성, 작가 이름. 책 제목. 출판사: 출판자 이름, 출판 년도.
MLA Style: commonly used in the US and Canada for language, literature and media publications
Příjmení autora a iniciály. Název knihy. číslo vydání [ne-li první] Místo vydání: Jméno vydavatele, rok vydání.
작가의 성 과 이름의 이니셜. 책 제목. 판 수 (제 1판이 아닌경우) 출판사: 출판자의 이름; 출판 년도.
Vancouver System: used for physical science and medicine papers