Swedish | Phrases - Academic | Citation

Citation - Academic Citation

Фамилия автора, инициалы. (Год издания). Название книги. Город: название издательского дома.
Författarens efternamn, författarens initialer. (Utgivningsår). Bokens titel. Utgivningsort: Namn på utgivaren.
Harvard Style: a very common citation method for many types of academic papers, and the standard method used in the UK
Имя автора, фамилия автора. Название книги. Город: название издательского дома, год издания.
Författarens efternamn, Författarens förnamn. Bokens titel. Utgivningsort: Namn på utgivaren, utgivningsår.
MLA Style: commonly used in the US and Canada for language, literature and media publications
Имя автора и инициалы. Название книги. № изд.[если это не первое издание] Город: название издательского дома, год издания.
Författarens efternamn och initialer. Titeln på boken. # uppl. [om det inte är 1:a] Utgivningsort: Utgivarens namn, Utgivningsår.
Vancouver System: used for physical science and medicine papers