Czech | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

افتتحنا هذه الورقة بملاحظة...
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Used to begin a summary of the thesis
وقد حاولت المناقشة المذكورة أعلاه أنْ...
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن البيانات
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
لتلخيص ما سبق...
Abych to shrnul(a),...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
إجمالاً، ...
Souhrnně lze říci,...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم الأكاديمي للعوامل...
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
إجمالا...
Celkem vzato...
Used to give a general assessment of the thesis
إذا أخذنا كل شيء بعين الاعتبار...
Celkem vzato...
Used to give a general assessment of the thesis
...يقودنا إلى الاستنتاج أنّ...
... nás vede k závěru, že...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
تكشف البراهين المقدمة أعلاه أنّ...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
نستطيع أن نرى أنّ...
Vidíme tedy, že...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ...
Pochopení... může pomoci odhalit...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
في نهاية الأمر...
Zároveň...
Used to give an unbiased assessment of your findings
يجب ذكر عدد من القيود في دراستنا ومجالات بحثنا لأجل مشاريع بحثية مستقبلية...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة عوامل...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Used to give a definite conclusion
من الواضحِ أنّ بعض المقترحات التي عرضناها ليست فريدة...
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Used to acknowledge borrowed ideas
ومع ذلك فإننا نسلّم بأنّ مسامهمة ورقتنا تقوم على ثلاثة مجالات...
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم عملية...
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Used to express what the thesis aimed to explain