Finnish | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

افتتحنا هذه الورقة بملاحظة...
Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Used to begin a summary of the thesis
وقد حاولت المناقشة المذكورة أعلاه أنْ...
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن البيانات
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
لتلخيص ما سبق...
Yhteenvetona...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
إجمالاً، ...
Yhteenvetona...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم الأكاديمي للعوامل...
Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
إجمالا...
Kaiken kaikkiaan
Used to give a general assessment of the thesis
إذا أخذنا كل شيء بعين الاعتبار...
Yleisesti ottaen
Used to give a general assessment of the thesis
...يقودنا إلى الاستنتاج أنّ...
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
تكشف البراهين المقدمة أعلاه أنّ...
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
نستطيع أن نرى أنّ...
Näemme siis, että...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ...
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ...
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
في نهاية الأمر...
Kaiken kaikkiaan
Used to give an unbiased assessment of your findings
يجب ذكر عدد من القيود في دراستنا ومجالات بحثنا لأجل مشاريع بحثية مستقبلية...
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة عوامل...
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Used to give a definite conclusion
من الواضحِ أنّ بعض المقترحات التي عرضناها ليست فريدة...
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Used to acknowledge borrowed ideas
ومع ذلك فإننا نسلّم بأنّ مسامهمة ورقتنا تقوم على ثلاثة مجالات...
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم عملية...
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Used to express what the thesis aimed to explain