Polish | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

افتتحنا هذه الورقة بملاحظة...
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Used to begin a summary of the thesis
وقد حاولت المناقشة المذكورة أعلاه أنْ...
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن البيانات
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
لتلخيص ما سبق...
Podsumowując, ...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
إجمالاً، ...
W podsumowaniu, ...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم الأكاديمي للعوامل...
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
إجمالا...
W sumie...
Used to give a general assessment of the thesis
إذا أخذنا كل شيء بعين الاعتبار...
Ogólnie...
Used to give a general assessment of the thesis
...يقودنا إلى الاستنتاج أنّ...
...prowadzi do wniosku, że...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
تكشف البراهين المقدمة أعلاه أنّ...
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
نستطيع أن نرى أنّ...
Widzimy więc, że...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ...
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ...
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
في نهاية الأمر...
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Used to give an unbiased assessment of your findings
يجب ذكر عدد من القيود في دراستنا ومجالات بحثنا لأجل مشاريع بحثية مستقبلية...
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة عوامل...
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Used to give a definite conclusion
من الواضحِ أنّ بعض المقترحات التي عرضناها ليست فريدة...
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Used to acknowledge borrowed ideas
ومع ذلك فإننا نسلّم بأنّ مسامهمة ورقتنا تقوم على ثلاثة مجالات...
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم عملية...
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Used to express what the thesis aimed to explain